Naše laboratorní a vývojové zázemí

Služby světelné laboratoře

  • Měření poměrného složení výkonu světelných zdrojů v pásmu 380–780 nm.
  • Výpočty ze spektra: Tcp a Ra podle CIE 13.3, Ac, FSI, GAI, P/S.
  • Měření osvětlenosti a intenzity UV záření.
  • Měření míhání v závislosti na vlnové délce.
  • Rozbor provedení a výkonnosti světelných zdrojů.
  • Další služby a měření podle dohody.

MONOCHROMÁTOR HORIBA JOBIN-YVON

Měření spektra záření ve viditelné oblasti.
Navazující program CIE umožňuje ze změřených hodnot určit Tcp a Ra, R1 – R14 a chromatické souřadnice x, y.

LUXMETR LUTRON

Precizní měření osvětlenosti.
Díky přenosu dat do PC a softwaru umožňuje pokročilé aplikace.

UV-RADIOMETR UVP

Měření intenzity ultrafialového záření v oblasti UV-A, UV-B a UV-C.
Spolu s luxmetrem umožňuje určit podíl UV záření v μW/lm.

OSCILOSKOP FLUKE

Měření časových průběhů napětí a veličin převoditelných na napětí, efektivních hodnot a výkonu.
Nepostradatelný pomocník nejen při vývoji, ale i při výběru komponentů.

SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTOR ADVANTEST

Měření spektra napětí v rozsahu od 9 kHz do 3 GHz pro účely elektromagnetické kompatibility a omezení vyzařování podle vlastní normy HLS.

Úzce spolupracujeme s řadou výrobců v odvětví světelné techniky a s několika zkušebnami včetně Elektrotechnického zkušebního ústavu a Českého metrologického institutu.