Plnospektrální osvětlení Nasli® a Ott-Lite® se vyznačuje těmito vlastnostmi:

  • index podání barev Ra = 91–100 – barvy jako v denním světle,
  • teplota chromatičnosti Tc = 5500–6500 K – chladné světlo podobné polednímu,
  • index cirkadiánní účinnosti Ac = 75–115 – účinek na nervovou soustavu obdobný jako sluneční světlo.

TAKOVÉ SVĚTLO PŘISPÍVÁ KE ZMÍRNĚNÍ ÚNAVY ZRAKU, NAPĚTÍ A PÁLENÍ OČÍ, ZEJMÉNA PŘI DLOUHODOBÉ PRÁCI S POČÍTAČEM

U difuzorů sledujeme jejich vliv na teplotu chromatičnosti, index podání barev i index cirkadiánní účinnosti. Vybíráme takové materiály, které mají na podání barev malý vliv a dobře propouštějí zejména modrou složku světla. U svítidel udáváme tyto parametry pro světlo vystupující ze svítidla. Zdravé světlo je registrovaná ochranná známka. Život v lepším světle je registrovaná ochranná známka.

Naše značky

NASLI®

Česká společnost NASLI vyvíjí a vyrábí světelné zdroje a svítidla se světlem co nejbližším slunečnímu jak z hlediska kvality barev, tak z hlediska působení světla na nervovou soustavu. U svítidel je kladen důraz na co nejnižší elektromagnetické rušení. NASLI je registrovaná ochranná známka společnosti NASLI spol. s r.o.

OttLite®

Americký výrobce svítidel a světelných zdrojů zaměřený na zrakovou pohodu. Firmu založil dr. John Ott, průkopník plnospektrálního světla podobného dennímu. Hlavní důraz je kladen na podání barev a na spektrum bohaté v oblasti citlivosti periferního zraku. OttLite je registrovaná ochranná známka společnosti OttLite Technology, USA.

Naše standardy

HLS – Holistic Lightig System

Celostní systém osvětlování je souhrn dobrovolných rozšíření norem pro svítidla a světelné zdroje. Zaměřuje se na vyšší bezpečnost, omezení rušení, kvalitu světla a jeho nevizuální působení.

VISION FRIENDLY

Vision Friendly je symbolem zrakové pohody a dobrého vidění. Pokrývá jak světelné zdroje, tak přípravky pro lepší vidění a péči o zrak. Vison Friendly je registrovaná obrazová ochranná známka.