HLS – Celostní přístup k osvětlování

Normy pro posuzování shody svítidel chápeme jako zákonné minimum pro způsobilost výrobku k uvedení na trh a jsme přesvědčeni, že v některých případech jsou tyto normy příliš benevolentní a určité otázky vůbec neřeší. Proto rozvíjíme vlastní systém rozšířených požadavků na výrobky světelné techniky, který nazýváme HLS (Holistic Lighting System).

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST (LVD+)

Přísnější požadavky z hlediska izolace, uzemnění, teplotních rezerv, mechanické stability a odolnosti proti opotřebení. Pečlivá konstrukce a výběr komponent.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC+)

Přísnější limity pro vedené a vyzařované rušení. Volba vhodných komponent, jejich promyšlené vnitřní uspořádání a použití doplňkových filtrů.

SVĚTLO A JEHO KVALITA (QLI+)

Nadstandardní metody hodnocení kvality podání barev. Kromě základních veličin Ra a Tc udáváme speciální indexy Ri a další údaje. Dále si stanovujeme minimální hodnoty těchto veličin.

NEVIZUÁLNÍ ÚČINKY SVĚTLA (NVE+)

Hodnocení účinků světla z hlediska aktivace nervové soustavy. Zavedli jsme index cirkadiánní účinnosti Ac, který srovnává měřené světlo s denním světlem D65 z hlediska aktivujícího působení na nervovou soustavu člověka.

HLS – Celostní přístup k osvětlování

Schémata jsou pro názornost zjednodušena a průběhy záměrně zveličeny.